De drive-in uitvaart, 
De nieuwe manier om samen
op veilige wijze afscheid te nemen.

‘Het nieuwe normaal in de uitvaartzorg’

De drive-in uitvaart, 
De nieuwe manier om samen op veilige wijze afscheid te nemen.

‘Het nieuwe normaal in de uitvaartzorg’

De drive-in uitvaart, 
De nieuwe manier om samen op veilige wijze afscheid te nemen.

‘Het nieuwe normaal in de uitvaartzorg’

Samen afscheid nemen

U heeft een dierbare verloren en bent op zoek naar een aansprekende manier om samen met ál uw familieleden, vrienden en bekenden op een respectvolle, memorabele en persoonlijke wijze afscheid van hem of haar te kunnen nemen.

Spijtig genoeg is het onder de huidige corona richtlijnen onmogelijk om met meer dan 30 personen een uitvaart uit te voeren. Deze gasten mogen daarbij bovendien niet dichter dan 1.5 meter bij elkaar komen. 

Tot aan de te verwachten corona overgangsfase dienen ook wij ons aan deze richtlijnen te houden. Wij ontvangen u en uw gasten in die periode graag in één van onze stijlvolle uitvaartlocaties.

Alle locaties zijn ingericht op basis van de laatste eisen, waarbij wij professionele livestream voorzieningen hebben aangebracht, om ook de onoverkomelijke ‘thuisblijvers’ optimaal bij een uitvaartdienst te kunnen betrekken.          

Vanaf het moment dat de corona-overgangsfase in gaat, zullen er waarschijnlijk (nog steeds onder strikte voorwaarden) weer meer gasten aan een uitvaart mogen deelnemen. Hierop vooruitlopend laten wij u nu alvast kennis maken met ‘het nieuwe normaal’ onder de uitvaarten:
de drive-in uitvaart.

Naast de eerste 30 gasten wordt het dan voor  maximaal 48 extra gasten (in 24 auto’s) mogelijk om een uitvaart mee te maken. Inzittenden kunnen sprekers en eventuele artiesten of filmcommentaren dan via de FM radiofrequentie in de auto volgen.   

De extra gasten worden 30 minuten voor aanvang van de dienst op nauwgezette wijze naar hun parkeerplek begeleid. De auto’s worden in verschillende rijen op 2 meter afstand van elkaar opgesteld.

De overledene wordt in zijn of haar kist op een centraal podium geplaatst. Daarom heen is er voldoende ruimte voor bloemen, kunstwerken, artiesten en/of muziekinstrumenten. Er wordt zo gewenst ook een katheder opgesteld.

Ten behoeve van een optimale beleving voor alle gasten wordt de aula van de modernste technische faciliteiten voorzien. Boven het podium worden twee grote projectieschermen opgehangen en links en rechts van de rijen auto’s worden extra ledschermen geplaatst.

Deelnemers die niet in de gelegenheid zijn aanwezig te zijn kunnen de dienst thuis via een professionele livestream volgen. Zij ontvangen hiervoor vooraf een unieke toegangscode. Indien gewenst kan de dienst op video worden vastgelegd.

Alle uitvaarten worden onder de grootst mogelijke zorg voorbereid en uitgevoerd, waarbij er o.a. expliciete procedures zijn opgesteld en afspraken zijn gemaakt ten aanzien van de eventueel in de nabije toekomst toegestane cateringvoorzieningen, noodzakelijk toiletbezoek, condoleance, ontruiming en/of calamiteiten.  

Aansluitend aan de uitvaartdienst wordt de overledene in besloten kring gecremeerd of begraven.

Aangesloten uitvaartondernemers

Onderstaande uitvaartondernemers kunnen u begeleiden bij het vormgeven van een afscheid op afstand.
Klik op het logo om met hen in contact te komen.

Locaties en uitvaartondernemers met interesse kunnen zich aanmelden via onderstaande button

AFSCHEID NEMEN OP AFSTAND

© All rights reserved 2020 | Afscheid nemen op afstand is een geregistreerd format, eigendom van VRF B.V.